Informace

 

 

 

 

Upřesnění povelové techniky pro oddíl C

Upřesnění povelové techniky.docx (11,8 kB)

 

 

 

Propozice závodu

 Propozice MMČKNO 2012 new.doc (437 kB)

 

 

 

Přihláška

 prihlaska-mm-ckno-2012.doc (46 kB)

 

 

 

ROZHODČÍ

 

Stopy:                        Martin Pejša

Poslušnost:                 Luboš Jánský - hlavní rozhodčí

Obrana:                      Mgr. Igor Lengvarský (SK)

Pomocný rozhodčí:      Ing. Ulč Miroslav

 

FIGURANTI:             Josef  Kubec

                                  Milan Brunovský

                                  Jiří Mach - náhradník 

 

 

Podmínky účasti na Mezinárodním mistrovství ČKNO 2012.

1). Maximální počet všech startujících max. 54.

 

a) Pro české účastníky je garantováno 45 startovních míst, 

 - psovod musí být členem ČKNO  a pes musí být zapsán v plemenné knize ČKS

 - pes musí mít splněnou zkoušku BH a IPO 3 nebo  SchH 3, SchH/VPG 3 na  VD s minimálně  270 body, zapsanou letech 2011 až 2012  (uznávají se také  výsledky z výběrových a mistrovských  soutěží ČKS, MSKS a ČKNO, i z CACITu nás i v zahraničí). Pokud pes postupuje na základě splnění podmínek SchH 3, musí mít složenu zkoušku IPO 2 (důvodem je splnění postupky).

 b) Čeští závodníci umístění na 1. - 10. místě  MM ČKNO v r. 2011 mají přednostní právo startu na MM ČKNO v r. 2012, (bez nutnosti získání splnění limitu 270 bodů) za předpokladu, že startují se stejným psem.

 c) V případě většího počtu přihlášených nad 45,  bude proveden výběr účastníků (po uzávěrce přihlášek). Přednost mají ti závodníci, kteří získají hodnocení nejméně velmi dobré na výběrových soutěžích a mistrovstvích ČKS a MSKS i CACIT podle IPO 3, v letech 2011 až 2012 a zapsané ve výkonnostním průkazu psa, za předpokladu zaslání potřebných podkladů, v termínu do uzávěrky, (fotokopie  složenky členské průkazky na r. 2012, průkazu původu  psa,  výkonnostní knížky psa a  fotokopie složenky o zaslání startovného).

 d) Pro zahraniční účastníky  je rezervováno  9 startovních míst - členů  v klubu německých ovčáků své země,  začleněném ve WUSV  a  složení  zkoušky SchH 3 nebo IPO 3 na velmi dobře - 270 bodů v letech 2011 až 2012.

 e) Psovod může startovat pouze s jedním psem.

 f) Uzávěrka přihlášek:  20. 7. 2012.

 g) Startovné ve výši 500,- Kč zašlete na kontaktní adresu, ( je  nutné zaplatit součastně s přihláškou a zasláním  dalších dokladů). (Startovné bude vráceno pouze v případě nepřijetí závodníka. V ostatních případech se startovné nevrací a bude použito na uhrazení nákladů MM ČKNO 2012 )

 h) Kontaktní adresa k zaslání přihlášek a startovného na č. účtu

     Mráz Zdeněk, Chlum 54, Nezvěstice 332 04

     Číslo účtu: 733742319/0800