Layout stadionu - oddíl B,C

06.08.2012 08:59

Do menu "Fotogalerie" byly vloženy fotografie layoutu stadionu - rozložení překážek, skupinky, osy postupů u oddílů B a C.